Tos

Värdserver

%{website} finns hos Heroku:

Heroku Inc
650 7th Street
San Francisco, CA
94103.

Hemsidepublicist

Ansvarig utgivare :DeltaSearch LLC - Gilbert Val
Telefon : +33 (0)6 85 58 66 31
För alla frågor om denna hemsida/eller dess innehåll : gilbert.val (@) gmail.com

1001dacktryck.com deltar i och följer samtliga specifikationer och policyer i IAB Europe Transparency & Consent Framework. [Han/Hon] använder Consent Management Platform nr. 92.

Du kan ändra dina val när som helst genom att klicka här.

Aktivera cookies från Sirdata

Sirdata är ett datamarknadsföretag som gör det möjligt för sina kunder att skicka användare relevanta erbjudanden som är anpassade efter deras intresseområden.
Uppgifterna som samlas in av Sirdata behålls under en maximal period på 365 dagar, beroende på syftet med behandlingen, i enlighet med gällande lagar och minimeringsprincipen.
För mer information: https://www.sirdata.com/privacy/
Vill du inaktivera insamlingen av dina uppgifter genom Sirdata: https://www.sirdata.com/object/